• Mistä töistä tienaa eniten?

• Onko olemassa vähemmän perinteisiä töitä, joissa voi tienata paljon rahaa?


Palkkauksissa on huomattaviakin eroja alasta riippuen. Yleensä eri alojen palkkaus on melko suorassa suhteessa joko tehtävän vaativuuteen, tai työhön vaadittavaan koulutukseen nähden. Aina näin ei kuitenkaan ole, vaan on olemassa myös töitä, joissa on mahdollista rikastua ilman pitkää koulutusta. 

Voidaan kuitenkin sanoa, että tämä on enemmänkin poikkeus, joka vahvistaa säännön. Valta-osa hyvin palkatuista ammateista vaatii korkeaa koulutusta ja sen lisäksi palkkaukseen vaikuttaa monesti myös työssä hankittu pitkällinen kokemus. kokemuksen karttuminen työvuosien myötä näkyy myös palkkapussin suuruudessa. Erilaiset henkilökohtaiseen osaamiseen ja -kokemukseen perustuvat palkanlisät voivat vaikuttaa kuukausiansioihin huomattavasti.


Tässä artikkelissa on haluttu kertoa joistakin perinteisistä hyvin palkatuista ammateista, mutta samalla luoda lyhyt silmäys myös pariin alaan, jota ei välttämättä tule heti ajatelleeksi. Vuoden 2019 tietoihin perustuen erittäin hyvin palkatuilla aloilla mediaaniansiot ovat yli 6000 euroa kuukaudessa. 

Yleisesti parhaiten palkattujen alojen työt koostuvat pääasiassa erilaisista johtotehtävistä. Yksittäisinä ammatteina parhaiden palkkojen osalta voidaan mainita esimerkiksi asianajajat ja yksityisellä sektorilla toimivat lääkärit. Seuraavassa kappaleessa pohditaan, voiko ilman korkeaa koulutusta tehdä työtä, josta tienaa paljon rahaa. Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan lähemmin hyväpalkkaisia, ehkä hieman perinteisempiä ammatteja.


Onko rikastuminen mahdollista ilman koulutusta?


Rikastuminen vähällä vaivalla kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, ja useimmille se sitä onkin. Siinä missä perinteiset alat ja ammatit vaativat yleensä vuosien opiskelua, on olemassa ammattimaista toimintaa, johon ei välttämättä tarvita korkeakoulututkintoa. Koulutuksesta ei toki ole haittaa tekeepä työkseen mitä tahansa. 

Yksi mahdollisuus vaurastua on esimerkiksi ammattimainen sijoitustoiminta. Ilman minkäännäköistä vaivannäköä rikkauksiin tuskin kuitenkaan pääsee käsiksi, sillä yleensä sijoitustoiminta vaatii alaan tutustumista, ja sijoitustoiminnan ymmärtämistä. Siihen ei ole olemassa erillisiä vaatimuksia, vaan kuka tahansa voi ryhtyä sijoittamaan missä tahansa elämäntilanteessa. Sijoitustoiminta sisältää kuitenkin aina myös riskejä.


Toinen hiukan epätavallisempi työ, josta voi parhaillaan tienata todella suuria summia rahaa, on pokeriammattilainen. Tähänkin työhön sisältyy melko huomattavia riskejä, mutta parhaimmillaan se voi olla erittäin tuottoisaa. Suomessa on useita henkilöitä, jotka elättävät itsensä pokerinpelaajina. Yksi tunnettu Suomalainen pokeriammattilainen on Ilari Sahamies. Hänen pokerisaavutuksiaan voi tarkastella esimerkiksi osoitteessa. 

Pokerin pelaamisen aloittaminen on tehty erittäin helpoksi, siitä pitävät huolen verovapaat nettikasinot ilman rekisteröintiä. Tämä tarkoittaa, että pelaamisen pääsee aloittamaan lähes välittömästi nettikasinolle siirryttyään. Sen jälkeen menestys riippuukin sitten omista pelaustaidoista ja tietysti aina myös onnesta.


Johtajat


Johtaja ammattina ei vielä kerro kovin paljoa, korkeintaan sen, että johtamiseen liittyy aina paljon vastuuta. Parhaiten palkkaa vuonna 2019 sai, mikäli toimi rahoitus- ja vakuutuspalveluiden johtajana. 

Näillä johtajilla mediaaniansiot olivat 8000 euroa kuukaudessa. Johtotehtävissä toimimisessa vaaditaan taitoja niin johtamisessa kuin oman alansa tuntemisessa. Työkokemuksen hankkimisen lisäksi johtamista voi myös opiskella. 

Useissa oppilaitoksissa, kuten esimerkiksi Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa, voi suorittaa johtamisen erikoisammattitutkinnon. Tutkinto on hyödyllinen lisä myös jo tällä hetkellä organisaationsa johtotehtävissä toimiville henkilöille. Alla on listattu muutamia muita johtotehtäviä, joiden mediaaniansiot ovat yli 6000 euroa kuukaudessa:

• Työmarkkinajärjestöjen johtajat

• Markkinointijohtajat

• Kehitysjohtajat

• Kaupalliset johtajat ja hallintojohtajat

• Viestintäteknologiajohtajat

• Suunnittelujohtajat


Lääkärit


Lääkäreiden palkkauksissa on huomattavia eroja riippuen siitä, toimivatko lääkärit yksityisellä vai julkisella sektorilla. Yksityisen sektorin lääkärit tienaavat paremmin kuin julkisen sektorin. 

Vuonna 2019 ylilääkärin mediaanikuukausiansiot Tilastokeskuksen mukaan olivat 7829 euroa Lääkärin ammatissa palkkaus on siis ehdottomasti yksi työn hyvistä puolista. Työ sisältää valitusta erikoisalasta riippumatta huomattavan paljon vastuuta, ja usein työmäärä on suuri. 

Kukaan tuskin lähtee opiskelemaan lääketiedettä pelkän hyvän palkan vuoksi, vaan siihen täytyy olla myös kutsumus. Vaikka opiskelu kestää kauan, voidaan hyviksi puoliksi laskea myös lähes rajattomat etenemismahdollisuudet. Alla olevassa listassa kerrotaan muutamia faktoja lääketieteen opiskelusta:

• Lääketieteen lisensiaatin opinnot kestävät 6 vuotta

• Lääketiedettä voi opiskella muun muassa Helsingissä ja Turussa


Asianajajat


Asianajajan ammattia on perinteisesti pidetty hyväpalkkaisena. Asianajajien palkat voivat parhaillaan olla jopa 9000 euroa kuukaudessa, mutta mediaaniansiot ovat kuitenkin noin 5700 euroa. 

Tästä voidaan päätellä, että asianajajien palkoissa on erittäin suuria eroja. Asianajajana saavat toimia vain Suomen Asianajoliittoon kuuluvat lakimiehet. Asianajajan ammattinimike on siis suojattu. Asianajajaksi voi opiskella muun muassa Turussa ja Rovaniemellä. 

Oikeustieteen maisteriksi opiskelu kestää viisi vuotta, joista ensimmäiset kolme vuotta ovat oikeustieteen notaarin opintoja ja viimeiset kaksi vuotta maisterivaiheen opintoja. Asianajajat voivat toimia esimerkiksi yksityisissä asianajotoimistoissa, syyttäjinä tai tuomareina, joten työmahdollisuudet ovat varsin monipuoliset.


Poliitikot


Kansanedustajien palkoista on käyty vuosien varrella paljon keskustelua, ja monien mielestä palkkoja tulisi laskea. 

Kansanedustajan palkkio vaalikaudella 2019-2022 on alle neljä vuotta eduskunnassa olleilla 6 614 euroa ja neljän vuoden jälkeen 6 945 euroa kuukaudessa. Eduskunnan puhemiehelle sen sijaan maksetaan palkkiota 13 390 euroa kuukaudessa. 

Varsinaisen palkkion lisäksi edustajille maksetaan työn hoitamisesta koituvien kustannusten kattamiseksi kulukorvausta. Kansanedustajien palkat ovat suuret, mutta heille ei makseta erikseen esimerkiksi yöaikaan tai viikonloppuina tapahtuvista istunnoista. Tasavallan Presidentti saa vuosittaisen 126 000 euron suuruisen palkkion. Lue lisää osoitteessa www.presidentti.fi.


Lopuksi


Kuten artikkelin lukemalla voi huomata, ei ole olemassa ainoastaan yhtä tietä taloudelliseen menestykseen. 

Toisille hyvät kuukausitulot voivat tulla ammattimaisesta pokerin peluusta, toisille taas korkeakoulututkinnon ja vuosien työkokemuksen myötä vastuullisessa ammatissa toimimisesta. Lähtökohtaisesti kuitenkin korkeampi koulutus parantaa mahdollisuuksia työllistyä korkeammin palkattuun ammattiin. 

Äkillinen vaurastuminen on toki mahdollista myös ilman koulutusta, mutta monesti siihen liittyy samalla suuria taloudellisia riskejä, joita kaikki eivät ole halukkaita ottamaan. Usein ammatinvalinnassa pääpaino ei kuitenkaan ole pelkästään palkan suuruudessa, vaan enemmän arvoa annetaan sille, että tekee työtä, joka myös kiinnostaa itseä aidosti.

Share.

About Author

Mikään meri ei ole liian iso seilattavaksi.

%d bloggaajaa tykkää tästä: