Sosiaalinen media on kaikenaikaa läsnä

Sosiaalinen media (lyhennetään usein some) tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja sisällöntuottaja tiedon vastaanottajana olon lisäksi. Sosiaalisessa mediassa viestintä tapahtuu monelta monelle, eli perinteisille joukkotiedotusvälineille ominainen viestijän ja vastaanottajan välinen ero puuttuu. Käytännössä viestintä tapahtuu kuitenkin jonkin keskitetyn palveluntarjoajan kautta.

Sosiaalisessa mediassa sisältö on pääosin käyttäjien tuottamaa. Sisältöä tuotetaan yhdessä vertaistuotannon menetelmin. Lisäksi sisällön tuottamisen ja kuluttamisen raja on hämärtynyt, koska sama henkilö voi sekä kuluttaa sisältöä että tuottaa uutta. Puhutaankin käyttäjätuotannosta, jossa sisällön käyttämiseen voi saumattomasti liittyä uusien sisältöjen tai sovellusten tuottamista. Yksilöt eivät ole verkossa kuluttajia, vaan aktiivisia toimijoita. Kuluttajien sijaan puhutaan joskus tuottajakuluttajista tai pro-harrastajista, jotka tekevät ammattilaistasoista tuotantoa harrastuksenaan. Varsinaisen sisällön ja viestinnän tuotannon lisäksi sosiaalisessa mediassa keskeisessä osassa on sisällön suositteleminen (jota kutsutaan myös jakamiseksi). Palveluntarjoajan algoritmien lisäksi tämä on keskeistä käyttäjälle tarjottavassa sisällössä.

Julkaisukynnys sosiaalisissa medioissa on matala ja sisältö leviää tyypillisesti viiveettä ilman ulkopuolisen tahon ennakkovalvontaa. Osallistumisesta ei yleensä makseta rahallista korvausta. Yleensä sosiaalisen median palvelut toimivat alustoilla, joiden ylläpitäjillä ei ole samanlaista roolia sisällöntuotannon ohjaamisessa kuin perinteisen julkaisutoiminnan vastuuhenkilöillä.

Verkossa julkaistava sisältö muodostaa sosiaalisia objekteja, joiden ympärille ihmiset muodostavat verkostoja.

Jos Some tuntuu joskus ylenpalttiselta, niin kannattaa sieltä pitää taukoa ja vaikka nauttia Paf:n tarjoamista eduista.

Mitä SoMessa ei missään nimessä kannata jakaa;

1. Syntymäpäivä

Syntymäpäivien onnittelutulva houkuttelee monia kertomaan syntymäajastaan Facebookissa. Syntymäajan kertomiseen liittyy kuitenkin se riski, että sitä käytetään usein yhdistettynä muihin tietoihin erilaisiin palveluihin tunnistautumisessa. Sen lisäksi syntymäaika on kriittinen tieto identiteettivarkauksien kohdalla.

2. Kotiosoite

Kuten syntymäpäivä, myös kotiosoite on olennaisessa osassa monissa identiteettivarkauksissa. Toinen vaaranpaikka on siinä, että varkaat voivat käyttää tietoa hyväksi.

Kodin sijainnin saattaa kertoa myös vahingossa, vaikkei tarkkaa osoitetta kertoisikaan. Jatkuvat päivitykset samasta paikasta, jossa ei sijaitse liiketiloja, voivat kertoa enemmän kuin arvaisitkaan.

3. Suurin osa kavereistasi

Suurin osa Facebook-kavereistasi on turhia, niin ikävältä kuin se kuulostaakin. Oxfordin yliopiston tutkimuksen mukaan ihmisellä voi olla maksimissaan noin 150 kunnollista ihmissuhdetta.

Valtaosa kavereistasi ovat siis luultavasti turhia. Toisaalta, mitä haittaa pitkästä kaverilistasta voisi olla? Ei mitään, ennen kuin joku kavereistasi tai kavereiden kavereistasi ryhtyy epärehelliseksi.

4. Kuvat lapsistasi

Kuvia alaikäisistä lapsista Facebookissa julkaistessa kannattaa aina miettiä yksi kysymys: Millaisia tietoja ja kuvia lapsi haluaisi tulevaisuudessa löytää itsestään netistä? Jos et ole varma, kannattaa ehkä jättää tiedot julkaisematta.

Eri puolilla maailmaa on uutisoitu pedofiileistä, jotka etsivät uhrinsa Facebookin kuvista. Suomessa ei vielä tiettävästi vastaavaa ole tapahtunut, mutta et varmastikaan halua olla ensimmäinen tapaus?

5. Työhön liittyvät asiat

Pomon tai työpaikan haukkuminen saattaa tuntua raivopuuskassa hyvältä idealta, mutta mieti vielä hetki. Päivitykset, tai kuvakaappaukset niistä, leviävät yllättävän nopeasti oman kaveripiirisi ulkopuolelle.

6. Tiedot lomamatkoista

Samalla tavalla kuin kotiosoitteen kertominen, myös lomamatkojen kehuminen voi helpottaa rikollisten työtä huomattavasti.

Kuten huomaat, niin tässä on vain 6. suurinta syytä. Lista on valitettavasti pitempi ja liian pitkä tähän artikkeliin, jolloin artikkelin lukeminen tuntuisi puuroutuneelta.

Suurimpia sosiaalisia medioita (Ei minkäänlaisessa järjestyksessä)

Facebook – yhteisöpalvelu
Foursquare – paikkatietoon perustuva sosiaalisen verkostoitumisen yhteisöpalvelu
Google+ – Googlen perustama yhteisöpalvelu
Twitter – mikroblogauspalvelu
YouTube – videoiden jakelupalvelu
Instagram – kuvien jakelupalvelu
Snapchat – valokuva- ja videoviestipalvelu