Kuinka jakaa internet yhteys Jollalla? Erittäin yleinen kysymys, johon on nyt tullut vastaus. Eli tässä ohjeet kuinka pystyt jakamaan internet yhteyden Jollalla. Jollassa ei vielä ole asetusta, millä puhelimesta voi tehdä hotspotin, mutta seuraavia ohjeita noudattamalla se pitäisi onnistua. Emme kuitenkaan ota vastuuta, jos Jollasi menee rikki näitä ohjeita noudattamalla.

How do I enable USB tethering?

1. Enable Jolla Developer Mode
2. Configure your PC for RNDIS networking (Linux and Windows Vista and later should have it by default, MacOS needs [2] )
3. Configure manual IP address on PC, address in 192.168.2.x network (e.g. 192.168.2.1), router 192.168.2.15, valid DNS server (e.g. 8.8.8.8)
4. On Jolla, run
1. echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
2. /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o rmnet0 -j MASQUERADE
3. /sbin/iptables -A FORWARD -i rmnet0 -o rndis0 -m state –state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
4. /sbin/iptables -A FORWARD -i rndis0 -o rmnet0 -j ACCEPT

How do I enable WiFi tethering?
1. Install connman-test package (pkcon install connman-test)
2. Enable WiFi in settings (otherwise you get a dbus.exceptions.DBusException: net.connman.Error.PermissionDenied: Permission denied)
3. Run /usr/lib/connman/test/enable-tethering wifi SSID passphrase

Passphrase must be at least 8 characters, or you will get a net.connman.Error.PassphraseRequired: Passphrase required error.

Myös Sami Remes on tehnyt sovelluksen Jollalle, millä voi jakaa internetin. Voit ladata sen täältä.

Share.

About Author

Mikään meri ei ole liian iso seilattavaksi.

%d bloggaajaa tykkää tästä: